Zalecenia dla domu pasywnego

 • Odpowiednie usytuowanie budynku w stosunku do stron świata. Budynek powinien być zorientowany oknami w kierunku południowym oraz możliwie jak najmniejszymi oknami w kierunku północnym. Okna na południe powinny być możliwie duże. Zyski biernego ogrzewania mogą sięgać nawet 40%
 • Odpowiednie ukształtowanie wnętrza budynku. Pokój dzienny, pokoje sypialne powinny być zlokalizowane od strony słonecznej, natomiast pomieszczenia pomocnicze takie jak kuchnia, łazienki, garaż, garderoby, klatka schodowa powinny być zlokalizowane od północnej
 • Prosta i zwarta bryła budynku. Współczynnik A/V (powierzchnia przegród zewn/kubatura budynku) powinna spełniać nierówność A/V < 0,75
 • Stosowanie materiałów na przegrody zewnętrze o wysokiej termoziolacyjności wszystkich przegród - podłoga na gruncie U<0,14 W/m2K, ściany zewnętrzne pomieszczeń ogrzewanych U<0,10 W/m2K, dach U<0,11 W/m2K, okna i drzwi zewnętrzne U<0,8 W/m2K

Zastosowanie odpowiednich technologii:

 • żaluzje termoizolacyjne na oknach zamykane po zmroku zapewniające zwiększoną termoizolacyjność zwłaszcza w formie promieniowania
 • wykluczenie mostków termicznych
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator) pozwala na zaoszczędzenie nawet do 40% ciepła uchodzącego z ciepłym powietrzem wentylowanym. Powietrze nawiewane do rekuperatora dostarczane będzie przez gruntowy wymiennik ciepła (GWC), co pozwoli na rezygnację z systemu oszraniania rekuperatora i zwiększy wydajność systemu odzysku ciepła
 • kolektory słoneczne uzyskują ciepło słoneczne z wysoką sprawnością umożliwiającą łatwe wykorzystanie w postaci ciepłej wody. Woda może być wykorzystana do ogrzania budynku lub podgrzania CWU
 • zastosowanie niskotemperaturowego systemu grzewczego. Czynnik grzewczy nie wymaga ogrzania do wysokiej temperatury co wpływa na sprawność systemu grzewczego. Zastosowanie pompy ciepła umożliwia efektywne zastosowanie do ogrzania budynku ciepła ze źródła niskotemperaturowego(np. ciepło z gruntu)
 • kominek z wkładem wodnym umożliwiający wysokosprawne wykorzystanie ciepła spalania drewna do ogrzewania wody. Należy wykonać jeden system grzewczy do którego podłączone będą podstawowe źródło ciepła (np. pompa ciepła), kolektory słoneczne oraz kominek
 • komputerowy system zarządzania ciepłem w budynku , umożliwiający bardziej efektywne wykorzystanie ciepła w budynku
 • Właściwe ukształtowanie terenu wokół budynku – nie zacienianie okien od strony południowej przez roślinność. Osłona od wiatru od strony północnej i zach przy pomocy ukształtowania terenu (drzewa, skarpy itp.)

Budynki Pasywne to budynki w których średnie zapotrzebowanie ciepła w przeliczeniu na 1 m2 pow Qmax=15kW


Dla porównania budownictwo tradycyjne dopuszczone przez polskie normy ok. 120 kW/(m2*rok)
Dla budownictwa niskoenergetycznego (30-60 kWh/m2 na rok)

Tak więc budynek pasywny zużywa średnio ok. 8-krotnie mniej energii cieplnej niż budynek tradycyjny dopuszczony przez polskie normy. Osiąga się to przez wykonanie zastosowanie równoczesne kilku technicznych rozwiązań obniżających straty ciepła jak i zwiększających zyski ciepła ze źródeł ciepła, głównie słońca. Budowa domu pasywnego ma za zadanie zredukowanie strat ciepła przez:

 • przewodzenie (przez przegrody zewnętrzne)
 • promieniowanie cieplne
 • nieszczelności
 • wentylację

Budynek Pasywny może być wykonany w technologii zarówno murowanej (pustaki ceramiczne lub bloczki PGS) jak i szkieletowej. Ważne jest by budynek posiadał wystarczająco efektywną izolację termiczną.

Zalecane jest by ściana murowana nie była zbyt gruba, gdyż powoduje to znaczny wzrost grubości całej ściany zewnętrznej. Stąd w takim przypadku dobrze sprawdza się ściana murowana osłonowa, a funkcję nośną przejmuje układ słupów żelbetowych. Z punktu widzenia energooszczędności ściana nośna murowana może być wykonana na 25cm lub 12cm.

Grubość oraz ocieplenie posadzki na gruncie lub nad nieogrzewaną piwnicą powinna wynosić min 20cm w formie płyt styropianowych z twardego styropianu pod wylewką lub wełny mineralnej między drewnianymi belkami stropowymi. Dodatkowo powinny być ocieplone fundamenty zewnętrzne budynku, aby zabezpieczyć przed przemarzaniem gruntu pod dobrze ocieploną posadzką.

Izolacja dachu – min. 35cm. Ocieplenie dachu powinno być wykonane tak, by wyeliminować mostki cieplne w dachu. Konstrukcja dachu powinna umożliwić dobrą wentylację przestrzeni nad ociepleniem dachu.

Ocieplenie powinno być tak rozłożone wokół budynku by wyeliminowane zostały (zwłaszcza w miejscach łączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku) miejsca nie ocieplone, które stanowiły by mostki cieplne.

Okna w budynku mają w zakresie fizyki budowli dwie sprzeczne cechy. Z jednej strony okna stanowią źródło ciepła od słońca, przepuszczając promienie słoneczne oraz w wyniku efektu cieplarnianego zatrzymują ciepło słoneczne wewnątrz budynku. Z drugiej strony okna z uwagi na stosunkowo wysoką (w porównaniu do innych przegród) wartość współczynnika U, stanowią miejsce dużych strat ciepła poprzez przewodzenie, ale przede wszystkim przez promieniowanie cieplne, głównie nocą. Dlatego należy zastosować okna o współczynniku U<0,8. Powinny też zostać zastosowane żaluzje termoizolacyjne zapewniające odpowiednią izolacyjność w okresie po zmierzchu.

Bierne zyski słoneczne pokrywają 40% zapotrzebowania na ciepło