Zagadnienia ekonomiczne

Jak pokazuje praktyka, koszty inwestycyjne budynku pasywnego są wyższe niż budowa takiego samego obiektu o standardowych parametrach . W Polsce, z uwagi na niewielką ilość wniesionych dotychczas obiektów pasywnych, nie ma jeszcze wiarygodnych danych, pokazujących jak wielka jest różnica kosztów. Budynki pasywne charakteryzują niskie koszty utrzymania wynikające z niskiego zużycia energii. Powstałe w ten sposób oszczędności pozwalają zbilansować dodatkowe koszty budowy. W przypadku obiektów wzniesionych w Niemczech okres zwrotu dodatkowych inwestycji wynosił od kilku do kilkunastu lat.

Dodatkowe nakłady inwestycyjne w dużej mierze generowane są przez koszt związany z wyposażeniem budynku w wentylację mechaniczną, gruntowy wymiennik ciepła, system kolektorów słonecznych. Do wzrostu kosztów przyczynia się również cena grubszej warstwy izolacji termicznej oraz okien (od 100% do 120% w porównaniu do okien o standardowych parametrach). Różnica kosztów izolacji nie jest znacząca, gdyż stosuje się bowiem grubszą izolację z takich samych materiałów jak w budynkach tradycyjnych. Za to można w budynkach pasywnych pominąć koszt instalacji tradycyjnego ogrzewania hydraulicznego.Załączony wykres przedstawia wielkość kosztów ponoszonych przez użytkowników w trakcie eksploatacji budynku. Koszty obejmują:

  • koszt energii grzewczej, która rośnie proporcjonalnie do strat ciepła budynku
  • koszty inwestycyjne, które rosną wraz z termoizolacyjnością budynku

Suma tych kosztów (linia czerwona) osiąga minimum przy budynku niskoenergetycznym (przy wartości ok. 40-50 kWh/(m2*rok) oraz przy budynku pasywnym (dla wartości 15 kWh/(m2*rok)).

Na całość kosztów (wykres czerwony) składa się koszt energii grzewczej koniecznej do ogrzania budynku (wykres niebieski) oraz koszt dodatkowych inwestycji (wykres zielony). Podniesienie tego ostatniego skutkuje niższym zapotrzebowaniem energetycznym obiektu. Z wykresu wynika, że do pewnej wysokości poniesionych kosztów dodatkowych możliwe jest wybudowanie domu niskoenergetycznego (30 – 60 kWh/(m2•rok) przy stałych, stosunkowo niskich kosztach całkowitych.

Wybudowanie budynku pasywnego pozwala na rezygnację z hydraulicznego centralnego ogrzewania. W takiej sytuacji koszty całkowite zostają zmniejszone o wartość instalacji centralnego ogrzewania oraz koszt jej eksploatacji.

Porównanie budynku tradycyjnego i pasywnego o pow. 100 m2 (wartości średnie, przybliżone)

  • Roczny koszt ogrzania budynku pasywnego to 100x15x0,4=600zł
  • Roczny koszt ogrzania budynku tradycyjnego to 100x120x0,25=3000zł
  • Różnica kosztów: 3000-600=2400

Podsumowując: budowa budynku mieszkalnego jako pasywnego jest opłacalna w okresie od kilku do kilkunastu lat, w którym to okresie zwrócą się koszty poniesione na wykonanie budynku pasywnego zamiast tradycyjnego