Kryteria jakie musi spełniać dom pasywny

  • zapotrzebowanie na energię, niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego poniżej 15 kWh/(m2•rok)
  • współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych (dach, ściany, podłoga na gruncie) mniejszy niż 0,15 W/(m2•K)
  • szczelność powłoki zewnętrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ciśnieniowego, podczas badania przy różnicy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego wynoszącej 50 Pa, krotność wymiany powierza nie powinna przekraczać 0.6 h-1
  • przegrody zewnętrzne wykonane w taki sposób, aby maksymalnie zredukować mostki termiczne
  • okna o współczynniku przenikania ciepła U poniżej 0,8 W/(m2•K) dla ramy i przeszklenia, całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla przeszklenia g≥50%
  • wydajność rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepła z wentylacji, powyżej 75%
  • ograniczenie strat ciepła w procesie przygotowania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową
  • efektywne wykorzystanie energii elektrycznej

W praktyce dom pasywny zużywa przy zwykłym użytkowaniu nie więcej jak ok. 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu (15 kWh) na m2 powierzchni mieszkalnej w ciągu roku, co daje około 90% oszczędności w stosunku do średniego zapotrzebowania na ciepło domów istniejących i jest to jednocześnie cztery razy mniej niż potrzebuje dom niskoenergetyczny (50-70 kWh/m2 na rok)Image description